Адвокатска кантора "Владислав Варненчик" 86

Имате нужда от юридическа помощ?

Области на Дейност

Договори и облигационно право

Нашата кантора е специализирана в облигационното право, като се занимаваме с широк спектър от въпроси, свързани с договори за клиенти от различни индустрии.

Недвижими имоти и строителство

Адвокатската кантора предоставя услуги при сделки с недвижими имоти. Процесът на придобиване и разпореждане с имот често е сложен.

Трудово право

Нашите адвокати извършват следните услуги в сферата на трудовото право:
- Представителство по трудови спорове;
- Искове за неизплатени възнаграждения и обезщетения;
- Съдебна защита от незаконно уволнение и възстановяване на работа и доста други;

Търговско право

Търговското право е сложно и непрекъснато се развива, за да отговори на променящия се характер на бизнеса и търговията. Собствениците на фирми и физическите лица често търсят правни съвети от адвокати, за да се справят с тези правни сложности и да гарантират, че техните бизнес дейности се извършват в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Извънсъдебно разрешаване на спорове

Целта на нашата кантора е да защити Вашия интерес. Това не винаги означава въвличане в съдебен процес. Нашата кантора съдейства за постигане на извънсъдебни споразумения.

Виж всички →


Тук може да разгледате всички области на дейност, в които нашата кантора оказва съдействие. При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

Не се намирате в гр. Варна, а искате да се консултирате с нас. Или се намирате в града, но имате трудности да дойдете на място. В тази връзка нашата кантора предлага възможност за правна консултация – онлайн.

ЕКИП

Адвокат Радослав Енев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет, специалност „Право“. От 2016г. е вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия.

Адвокат Георги Киров е завършил Юридическия факултет на Технически университет – Варна, специалност „Право“ през 2003 г. От 2004 г. е вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия.

Адвокат Павел Даскалов е завършил Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, специалност „Право“ през 1999 г. От 2001 г. е вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия.

Вие сте завършил или учите право? Кандидатствайте за стаж при нас.

Стажът в адвокатска кантора Ви помага да се запознаете с професията и в случай, че Ви харесва да започнете да трупате знания и умения в областите на правото, които Ви интересуват.

НЕКА ДА РЕШИМ ВАШИЯ КАЗУС

Чрез прецизен правен анализ можем да спестим на нашите клиенти много стрес, средства и потенциални вреди.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛУГИ

Опит

Лоялност

Индивидуален подход